...

Promovarea și solicitarea serviciilor ONG

Promovarea serviciilor prestate de diverși parteneri sociali privați(ONG) de la nivel UAT pentru a facilitatea solicitarea acestora la nivelul cetățenilor.

LISTA SERVICIILOR OFERITE
LISTA ONG-URILOR INREGISTRATE